Ett enkelt sätt för USA att betala av sin statsskuld

En intressant teori om att åtgärda statsskulden är ju att staten (gouverment) i USA ”trycker” egna skuldfria pengar och betalar skulden med dessa. Det har de rätt till enligt lag. Om de då trycker upp hela skulden på 14 biljoner dollar och betalar av den och sedan river obligationerna så skulle USA bli skuldfritt. Ingen inflation borde heller uppstå i detta fall eftersom de nytrycka pengarna endast ersätter den penningmängd som skulden utgör.

Elegant men vissa banker skulle nog ha ”ett och annat” att säga om det hela. Och deras ord väger nog ungefär lika tungt som den samlade vapenmakten inom militär och polis i USA.
Men rent politiskt och lagligt skulle det vara möjligt. Lyssna här på när Bill Still förklarar det hela.

Så en statsskuld är inte alls vad de flesta tror. Det är inget lån utan mer en ökning av penningmängden i ett land. Anledningen att det blir ett lån är att staten låter privata bankirer skapa pengarna (som skuld) istället för att själva göra det.
Hade staten (Gouverment) från början tryckt sina egna pengar (istället för som nu Federal reserve) så hade det inte ens bokföringsmässigt varit en skuld.
Och helt räntefritt förstås (nu måste man ju betala ränta).

Ett land behöver aldrig oroa sig för att trycka pengar bara de inte trycker upp för mycket, då blir det inflation. Eller för lite, då blir det deflation. Det ett land behöver oroa sig för är om de lånar ifrån privata banker och främst utländska banker.
Michael Hudson talar lite om statsskulden här

SVD1,SVD2,SVD3,SVD4,SVD5,SVD6,DN1,DN2,DN3,DN4,DN5,GP1,GP2,GP3,GP4,SVT1,SVD7,SVD8,

DN6,DN7

Annonser
Det här inlägget postades i Alla inlägg, Ekonomi och politik, Penningreform och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Ett enkelt sätt för USA att betala av sin statsskuld

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Tanken tack? *LER och viftar med ögonfransarna*

  Strålande Janne!

  Hemikramar ♥

 2. Magnus skriver:

  Även om det här skulle fungera i teorin så skulle kan man nog tänka sig att bankerna skulle motsätta sig det en hel del som du säger. De skulle troligtvis se till att det här skulle få så mycket obehagliga konsekvenser som möjligt i och med att det skulle ta bort deras mycket lönsamma privilegie att skapa krediter ur tomma intet och få ränta på dem.

  Samtidigt så skulle det här även om det gick att genomföra inte lösa problemet för USA, man måste även efter en sådan reform ha en budget i balans för att inte inflationen ska skena i väg. Som Bill Still säger i videon ovan så kan man bara låta penningmängden efter en sådan reform öka i samma takt som befolkningstillväxten eller tillväxen av varor och tjänster. För närvarande så har amerikanska staten 2200 miljarder doller i intäkter och 3600 miljarder dollar i utgifter för 2011. Det här gör att man lånar mer än 40 % av sina utgifter. Ränteutgifterna är endast en mindre del i det här underskottet. Redan nu så är FED den största långivaren till den amerikanska staten och en del av FED’s ränteintäkter betalas tillbaka till den amerikanska staten redan som det är i dag.

  USA kan i och med att dollarn är den dominerande reservvalutan och därmed har möjlighet att skuldsätta sig in egen valuta missköta sin ekonomi mycket mer än vad andra länder skulle kunna göra. Men inte ens USA kan i längden trycka upp så mycket pengar de behöver med en budget helt i obalans, oavsett om de behöver betala ränta på sitt budgetunderskott.

  Det stora problemet är att ekonomin i hela västvärlden har blivit beroende exponentiellt ökande skuldsättning för att tillväxten ens ska vara marginellt positiv. I USA där de privata låntagarna redan är fullt belånade och inte kan ta på sig mer skulder så har staten varit tvungen att ta på sig den här rollen. I Sverige så har privata låntagare fram tills nu varit beredda att fortsätta skuldsätta sig och ökat sina skulder med mer än 1000 miljarder kr på mindre än 10 år. Utan den här stimulansen skulle inte vår ekonomi heller se så bra ut, vilket vi kommer att märka när även vi blir fullt skuldsatta och den här stimulansen uteblir.

  Även om det kan te sig bisart att stater ifrånsagt sig rätten att skapa pengar till förmån för banker så är det samtidigt osannolikt att regeringar skulle vara mer återhållsamma om de kunde låna till 0 procents ränta än de nu är när de kan låna till 3 procent och uppåt. Frestelsen att ge ofinanserade löften till väljare och kortsiktigt och ohållbart stimulera ekonomin med ökad penningmängd och skuldsättning skulle nog vara allt för stor även om stater tryckte egna ”skuldfria” pengar om inte ännu större.

  • Lincoln skriver:

   Ha totala skuldavskrivningar, nollställ systemet, förstatliga bankerna, omfördela parasitrovet och behåll betalsystemet är en annan väg att gå.

   @Magnus
   Jag tycker du ska läsa det här som ganska klart empiriskt visar att statligt utgivna pengar är klart överlägsna privata:
   http://www.monetary.org/bromsgrovetalk04.htm

  • superzeke skriver:

   Hej Magnus och tack för din kommentar. Jag håller med dig mer eller mindre i mycket av du skriver……men……

   Jag driver den här bloggen för att folk skall få upp ögonen och ifrågasätta det penningsystem som vi har nu. Att privata banker skapar ”pengar/krediter ur tomma luften” och skuldsätter med dessa krediter. Alltså om inte ett system som monetariserar enskild skuld till allmänt betalningsmedel under räntekomponentens närvaro, antingen måste haverera eller växa för alltid?.

   Det är därför jag tar detta aktuella exempel med USA statsskuld som utgångspunkt.
   Och ger det bästa alternativet till vårt nuvarande penningsystem som jag själv känner till.
   Vi måste börja förstå att pengar inte fungerar på det sätt som de flesta tror att de gör.
   Pengar borde bara vara ett ”bokföringssystem” för produktion, varor och tjänster. Inget annat. Det absurda uppstår när de som har ensamrätten på detta ”bokföringssystem” (pengar) börjar styra över produktion, varor och tjänster genom att välja ut vilka som skall ha tillgång till bokföringssystemet. Och det sätt som det sköts nu av privata intressen är troligen det värsta sättet som det kan skötas på.

   Angående dina dubier så kan jag säga……
   1. Att bankerna skulle protestera är väl det minsta man kan säga. Jag håller här med dig fullständigt. Jag har ingen lösning på detta.
   2.. Naturligtvis så måste USA och alla andra länder som inför ett system med att staten/regeringen har ensamrätten på skapandet av pengar se till att skapa rätt mängd med pengar. Varken för mycket eller för lite.
   3. Jag håller INTE med dig om att det skulle bli sämre om staten skapade skuldfria pengar än om bankerna skapar krediter=skulder.
   Visst kan det gå galet om staten skapar pengarna men där har medborgarna åtminstone en chans att välja bättre representanter. Privata banker är helt enväldiga och går aldrig att välja bort.

  • Nebbiolo71 skriver:

   Mänga kloka tankar som jag skriver under på dock så verkar du lite ha missat hur en ekonomi som i huvudsak skulle vara baserad på skuldfria fiat skulle kunna fungera, vilket märks i följande stycke:

   Även om det kan te sig bisart att stater ifrånsagt sig rätten att skapa pengar till förmån för banker så är det samtidigt osannolikt att regeringar skulle vara mer återhållsamma om de kunde låna till 0 procents ränta än de nu är när de kan låna till 3 procent och uppåt. Frestelsen att ge ofinanserade löften till väljare och kortsiktigt och ohållbart stimulera ekonomin med ökad penningmängd och skuldsättning skulle nog vara allt för stor även om stater tryckte egna ”skuldfria” pengar om inte ännu större.

   I ett rent fiatsystem så skulle staten inte behöva låna utan skulle alltid spendera färskt skapade fiat (och döda pengar mha skatter). Detta blir inflationsdrivande endast om vi vill att det skall bli det, dvs med rätt regleringar och inflationsmål så blir det oändligt mkt lättare att styra central än hos privata och oberoende aktörer såsom nu. Det viktiga är att färska pengar alltid kommer in i systemen i den takt systemet kan ta emot, dvs så länge arbetslösheten är hög så kan staten ha en underfinansierad budget (och då spendera in nya pengar) och om inflationen tar fart då ökar skatteuttagen/minskar de statliga investeringarna.

   Modern Monetary Theory har en bra lösning på ett rent fiat system.

 3. Ping: Pst Obama, så här kan du göra med statsskulden « SOLIDARITETSTANKEN

 4. Magnus skriver:

  Jag håller med er om att ett system där staten skapar egna skuldfria pengar skulle vara ett mer önskvärt penningsystem än det vi har idag. Det jag menade var att det inte skulle lösa de problem som exempelvis USA har idag. Även med det penningsystemet så är det inte möjligt att leva över sina tillgångar i längden. USA beslutade idag att öka sin statsskuld med 20 % till under en tvåårsperiod med motprestation att lova att någon annan kommer att betala tillbaka det här senare någon gång i framtiden. Inte heller det penningsystem där staten ger ut skuldfria pengar skulle vara förskonat från den här typen av problematik, speciellt inte om det inte fanns väldigt tydliga regler för under vilka förutsättningar som penningmängden fick öka.

  Som Nebbiolo71 skriver så skulle det bli väldigt viktigt med regleringar och inflationsmål för att reglera penningmänden. Som ni säkert vet så manipuleras de inflationsmått som vi har idag och jag kan inte se att benägenheten att göra det från politikers sida skulle minska med ett ”skuldfritt” penningsystem. Samtidigt så är det många som kortsiktigt gynnas av det pyramidspel som skapas på exempelvis bostadsmarknaden när kreditökningen och penningmänden accelererar snabbt på kort tid, så det är inte säkert att väljare skulle rösta på det långsiktigt hållbara alternativet.

  Även om det skulle bli lättare att styra penningmänden med det ”skuldfria” penningsystemet så finns det en hel del möjligheter att göra det även i det nuvarande systemet, men den politiska viljan att göra det tycks vara väldigt liten. Man skulle ju kunna välja en högre styrränta, högre kapitaltäckningskrav, lägre ränteavdrag. Trots det så har man valt att ha en styrränta nu i högkonjunktur som tidigare endast hade varit aktuell under en lågkonjunktur och man har sett på medan den privata skuldsättningen i Sverige ökat från 1500 miljarder till 2500 miljarder på mindre än 10 år. Det spelar ingen roll om det praktiskt sett blir enklare att styra penningmänden om den politiska viljan att göra det saknas.

  Det som jag ser som avgörande för om ett skuldfritt penningsystem skulle fungera bättre är hur rätt ökning av penningmängden skulle bestämmas. Jag kanske är pessimistisk och cynisk men jag tror inte man kan lämna bedömningen av rätt penningmängd till politiska intressen. Den vanligaste lösningen som brukar framhållas är att koppla penningmängden till guld igen, men vad jag förstår så är ni inte så positiva till det. Hur menar ni att penningmängden kan bestämmas på ett sätt som inte blir godtyckligt och helt i händerna på politiska intressen? Det är ju alltid lätt att säga att vi behöver ösa på lite nu och att det är bättre att någon annan stramar åt senare.

  Tack för länkarna ni skickade.

  • Nebbiolo71 skriver:

   Jag försöker besvara dina stycken med nummer:

   1. Ingen kan i längden leva över sina reala tillgångar. Vi människor kan heller inte leva över de tillgångar naturen ger oss. Bytesbalansen bör vara i balans. Helt rätt! Pengar är dock ingen ändlig tillgång i den meningen och fungerar mer som smörjmedel i ekonomin. Givet att vi har de fundamentala balanserna (bytesbalans, ekologisk balans osv) så kan staten fortfarande ha underskott då detta täcks upp av ett motsvarande överskott i privat sektor. Läs gärna MMT för mer om detta.

   2. Jag kan inte påstå att jag har större förtroende för cheferna på GoldmanSachs än på politiker som vi har satt vid makten och som vi kan avsätta.

   3. Läs gärna Steve Keen då han så utmärkt förklara med sina modeller varför ett kreditbaserat penningsystem är ett instabilt system, med återkommande krasher (med tillhörande stort lidande för stora grupper i samhället). I Sverige har det varit viktigt att bolånarna ökat sina skulder då staten minskat sina – vem skall annars se till att penningmängden följer med tillväxten i ekonomin? Om inte hushållen ökat sina skulder så skulle vi inte haft någon tillväxt de senaste tio åren, tyvärr är det så det ser ut i ett kreditbaserat penningsystem.

   4. Åter igen, förtroende till politiker vi kan avsätta eller chefer på GoldmanSachs… Guld minskar möjligheten till kvantitiva lättnader (dvs öka penningmängden) när ekonomin bromsar in och miskar därför möjligheten för landet att ta sig ur efterfrågekriser (och hindra människor från att fara mkt illa).

  • Lincoln skriver:

   Som Stephen Zarlenga visat (se uppsatsen jag hänvisade till) är historiebeskrivningen av att statligt utgivna pengar skapar hyperinflation mycket, mycket förljugen av framför allt den Österrikiska skolan. Så det empiriska stödet för den uppfattningen finns helt enkelt inte där – den är lika uppdiktad som den Österrikiska skolans historiebeskrivning om pengars uppkomst.

   Historien visar att misskötsel av pengaskapande hänger ihop med privat skapande av pengar (eller substitutet krediter) och inte statens (även om staten givetvis har misslyckats).

   Om pengar skapas av stten har vi alla fall en möjlighet att kontrollera mängden. genom internet är det även svårare att dölja information. Privat utgivning av pengar (eller substituete krediter) kommer alltid ske utan att folket har insikt eller möjlighet att påerka. Jag har svårt att se hur ett privat system på något sätt skulle vara bättre. Tvärtom visar väl dagens rådande situation (där bankerna gör allt för att skylla på staten) att privat utgivning av pengar är ett totalt misslyckande.

   Att demokratisera centralbansksystemet (som till stora delar är privatägt i världen) måste ju vara bra mycket bättre än att låta dessa privata parasiter få fortsätta bygga pyramidspel och kalla dem ”marknader”.

   Lite intressant om BIS förresten:_
   Spiegel provided the answer last month:

   The BIS is a closed organization owned by the 55 central banks. The heads of these central banks travel to the Basel headquarters once every two months, and the General Meeting, the BIS’s supreme executive body, takes place once a year.

   So the private banks own the Fed (and other central banks), and the central banks, in turn, own BIS.

   Interestingly, Spiegel points out that BIS is largely immune from regulation, oversight or taxes:

   Formally registered as a stock corporation, it is recognized as an international organization and, therefore, is not subject to any jurisdiction other than international law.

   It does not need to pay tax, and its members and employees enjoy extensive immunity. No other institution regulates the BIS, despite the fact that it manages about 4 percent of the world’s total currency reserves, or €217 trillion ($304 trillion), as well as 120 tons of gold…

   Central bankers are not elected by the people but are appointed by their governments. Nevertheless, they wield power that exceeds that of many political leaders. Their decisions affect entire economies, and a single word from their lips is capable of moving financial markets. They set interest rates, thereby determining the cost of borrowing and the speed of global financial currents.

   http://georgewashington2.blogspot.com/2009/08/banks-own-fed-and-central-banks-own-bis.html

 5. Very informative post. Thanks for taking the time to share your view with us.

 6. Zeke Varg skriver:

  Ett ärligt fiatvalutassystem beskrivet som lösning här:

  Dock blir systemet förmodligen korrupt ganska fort pga dess centralisering.

  Själv tror jag det bästa systemet är tävlande valutor med kostnad som marknaden själv får välja. Det kanske inte alltid är praktiskt att använda bildäck som valuta eller gamla radioapparater men pantbanker har alltid funnits och börser för att bestämma värdet på gods samt kostnader ( ränta) fungerar alltid bättre än med centraliserade fiatpengar. Men låt marknaden själv välja, häv monopolet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s